Technologie informatyczne i telekomunikacyjne

Usługi

Optymalizacja baz danych

Systemy baz danych to elementy praktycznie każdego systemu informatycznego. Zapewniają nam to, co najważniejsze w kwestii przechowywania i przetwarzania informacji czyli tzw. ACID: atomowość transakcji, spójność, izolacja transakcji oraz trwałość. Informacji, które w obecnym czasie niejednokrotnie świadczą o przewadze konkurencyjnej, a do których płynny dostęp wpływa na komfort pracy oraz jej efektywność. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać do nich szybki dostęp.

Analizujemy systemy wykorzystujące bazy danych pod wieloma względami. Wspieramy organizacje w kwestii uzyskania oczekiwanej szybkości dostępu do danych. Wykrywamy i pomagamy usunąć wąskie gardła, wskazujemy dalsze kierunki rozwoju aplikacji i infrastruktury, pomagamy eliminować niepotrzebne koszty.

Pracownia programistyczna

Zajmujemy się tworzeniem dedykowanego oprogramowania już ponad 10 lat. Doświadczenie jakie zdobyliśmy przez te lata jest naszym ogromnym kapitałem. Tworzymy zarówno aplikacje typowo bazodanowe, systemy automatycznego przetwarzania informacji, jak i aplikacje mobilne oraz systemy wizualizacji wyników/raportów. Za każdym razem traktujemy każdego Klienta indywidualnie, co pozwala nam lepiej sprostać jego potrzebom. Efektem takiej analizy są niejednokrotnie dodatkowe narzędzia ułatwiające i automatyzujące pracę osób zaangażowanych w projekt u Klienta.

Tworzenie to nasza specjalność dlatego uczestniczymy w projektach informatycznych na różnych etapach. Nie boimy się żadnych wyzwań. Pomagamy rozwiązać każde problemy.

Systemy raportowe i analityczne

Jako certyfikowani specjaliści Business Intelligence (BI) wykonujemy w pełni dostosowane do potrzeb klienta systemy raportowe i analityczne. BI to aplikacje umożliwiające interaktywny dostęp do krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji. Dane udostępniane użytkownikom końcowym są wynikiem integracji wielu źródeł danych. Bi umożliwia analizowanie zależności, trendów i wykrywania zmian w czasie.

Proces przetwarzania danych składa się z kilku etapów:

  • Pobieranie danych z systemów źródłowych (CRM, Finance, Obsługa Produkcji, Logistyka, … )
  • Czyszczenie danych
  • Zasilenie hurtowni danych (Data Warehouse)
  • Przygotowanie "kostek" OLAP (Online Analytical Processing) umożliwiających interaktywną analizę danych
  • Dostarczanie gotowych predefiniowanych raportów (drukarka, fax, email, tablet, telefon)

Korzyści z wdrożenia systemu klasy BI to przede wszystkim:

  • Ułatwienie podejmowania trafnych decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnych danych o przedsiębiorstwie
  • Jedno źródło prawdy na temat kluczowych informacji
  • Możliwość zestawiania danych z wielu obszarów (Finance, Sprzedaż, Produkcja,…)
  • Wielopoziomowa analiza danych przedsiębiorstwa
  • Codzienne systematyczne zasilenia